Een PID meter bevordert de gezondheid

Een PID meter wordt gebruikt om vluchtige organische stoffen te meten. Dat zijn stoffen die gemakkelijk verdampen en in de lucht terecht komen. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Chloor, benzeen, diesel, alcohol, zijn voorbeelden van vluchtige organische stoffen. Deze stoffen komen soms vrij bij productieprocessen. In de wet is van elke vluchtige organische stof vastgelegd bij welke concentratie deze nog veilig is voor de gezondheid. Dat heet de blootstellingslimiet. Met een PID meter wordt gemeten of deze waarden niet worden overschreden. Een PID meter is dus een gasdetector. Ze zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen. Soms kunnen ze maar één stof detecteren, maar anderen meten meerdere gassen tegelijk.

Meten met een PID meter

Het instellen van een PID meter voor het meten van vluchtige organische stoffen is niet zo simpel, want je kunt de blootstellingslimiet niet rechtstreeks meten. De blootstellingslimiet wordt daarom omgerekend naar grenswaarden, die wel rechtstreeks worden gemeten. De grenswaarden zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd waarop personeel in een bedrijf aan de gassen worden blootgesteld. Als werknemers een halve dag blootgesteld zijn aan een vluchtige organische stof is aan de hand van de blootstellingslimiet uit te rekenen welke grenswaarde daarbij hoort. De PID meter worden gebruikt om dat in de gaten te houden.

Single en multi PID meter

Een PID meter is er in allerlei uitvoeringen. Sommige meters geschikt zijn om één vluchtige organische stof tegelijk te meten en anderen kunnen meerdere stoffen gelijktijdig meten. Voordat de meters kunnen worden gebruikt moeten ze worden ingesteld op de soorten gassen die gemeten moeten worden. Ook de gewenste grenswaarden worden ingevoerd. Dit kan soms behoorlijk lastig zijn. Om de eigenaren van een PID meter daarbij zoveel mogelijk te helpen kunnen zij bij problemen contact opnemen met de klantenservice van G4S Safety Solutions.