Veiligheid

Veiligheid

Een PID meter bevordert de gezondheid

Een PID meter wordt gebruikt om vluchtige organische stoffen te meten. Dat zijn stoffen die gemakkelijk verdampen en in de lucht terecht komen. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Chloor, benzeen, diesel, alcohol, zijn voorbeelden van vluchtige organische stoffen. Deze stoffen komen soms vrij bij productieprocessen. In de wet is van elke vluchtige organische stof vastgelegd bij welke concentratie deze nog veilig is voor…

Veiligheid

Een BHV opleiding voor iedere situatie

Wat moet je doen wanneer iemand een zwaar letsel heeft opgelopen en je moet wachten op de ziekenbroeders? Hoe zorg je ervoor dat wanneer er brand op kantoor is uitgebroken iedereen veilig het gebouw kan verlaten? En hoe kun je proberen deze brand al deels te bestrijden, zodat er zo min mogelijk schade optreedt? Om antwoord te krijgen op deze vragen is het verstandig om…