Beheer volkstuinen

Door beheer volkstuinen kan worden gegarandeerd dat volkstuinen de prettige omgevingen zijn waar de tuinders met veel plezier naartoe gaan. Een volkstuin moet immers een plek zijn waar je je kunt ontspannen. Je kunt er naar keuze je eigen groente en fruit verbouwen, maar als je liever een tuin met zomerbloeiers hebt kan dat uiteraard ook. Zonder fatsoenlijk beheer volkstuinen kan een complex met volkstuinen er snel uit gaan zien als een rommeltje. Planten gaan woekeren, de watervoorziening raakt defect en de wegen en paden naar de tuinen gaan kapot. Met een goed plan kunnen de gemeente en de tuinders er samen voor zorgen dat dit niet gebeurt.

Plan voor beheer volkstuinen Schiedam

BTL heeft een beheersplan opgesteld voor het volkstuinencomplex Thurlede in Schiedam. De gemeente had daar opdracht voor gegeven. Het complex was na 60 jaar gebruik in verval geraakt. Het plan voor beheer volkstuinen is gebaseerd op een uitgebreid vooronderzoek. Daarbij is ontdekt wat de ontwerper van het complex ooit voor ogen heeft gehad. Hij had de volkstuinen aangelegd op basis van horizontale en verticale lijnen. De horizontale lijnen hebben accenten die sterk cultureel zijn bepaald en de verticale lijnen hebben een natuurlijk accent. Die ontwerpgedachte is ook de basis voor het beheer volkstuinen geworden.

Stapsgewijze gids beheer volkstuinen

Bij het op orde brengen van volkstuinencomplex Thurlede zijn alle knelpunten, zoals kapotte waterlopen, overwoekerde paden en onverzorgde gazons, door de gemeente hersteld. De horizontale lijnen worden geaccentueerd door rijen bomen en de verticale lijnen door bloemrijke bermen. De biodiversiteit is verhoogd door fruitbomen aan te planten. Hierdoor komt dit complex ook hoger in de ranglijst van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te staan. Alle afspraken ten aanzien van het beheer volkstuinen zijn richting de gemeente en de tuinders duidelijk gemaakt in handige stappenplannen.