december 2019

Veiligheid

Een PID meter bevordert de gezondheid

Een PID meter wordt gebruikt om vluchtige organische stoffen te meten. Dat zijn stoffen die gemakkelijk verdampen en in de lucht terecht komen. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Chloor, benzeen, diesel, alcohol, zijn voorbeelden van vluchtige organische stoffen. Deze stoffen komen soms vrij bij productieprocessen. In de wet is van elke vluchtige organische stof vastgelegd bij welke concentratie deze nog veilig is voor…